Hoofdsponsors

 • Banner Schoenmakers 520x90
 • Banner Oovb 379x90
 • Vdg 90x Home
 • Multi Logo
 • Banner Bvd
 • Summeren 90px Home
 • Hummel 90px Home.png
 • TDH Montage & Lastechniek

Column bestuur

Beste leden en vrijwilligers, 

De coronacrisis houdt ons nu al ruim een jaar in de tang. Gelukkig mogen we bijna weer gaan voetballen! Desondanks hebben vele vrijwilligers niet stilgezeten. Mede door hun inzet ziet ons sportpark er nog spik en span uit! Wat hebben ze zoal gedaan? 

Tiny Martens, Jan Thelosen en Cor Gerrits hebben onze fietsenstalling een opknapbeurt gegeven. Ook is het hekwerk rondom het terras vernieuwd. Met materiaal dat is geleverd door Mulders hebben we een stalling en een terras waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Het zou fijn zijn als iedereen de fietsenstalling weer gaat gebruiken!

Lees verder

Terugblik voetbaldag OVB 17 april

Op zaterdag 17 april organiseerde de selectie een voetbaldag voor de jeugd van Overasseltse boys.
Dit om de jeugd in deze tijd wat extra te laten trainen en wedstrijdjes te spelen, maar bovenal om
met zijn allen plezier te beleven.
In de ochtend was de jongste jeugd van Overasseltse Boys welkom om verschillende voetbalclinics en
wedstrijdjes te spelen. In de middag was het de beurt aan de oudste jeugd om hun voetbalskills te
tonen en onderlinge partijtjes te spelen. Het zijn voor iedereen rare tijden en zeker voor onze
jeugd(spelers). Het was dan ook mooi om te zien dat er zoveel enthousiaste jeugd aanwezig was op
deze dag. Bekijk de foto’s voor een impressie van deze zonnige en geslaagde dag!

Lees verder

Bestuursmededeling veldonderhoud

Na zo’n 10 jaar voor Overasseltse Boys het veldonderhoud gedaan te hebben, heeft Noud Peeters Weem het bestuur laten weten te stoppen met deze functie. Noud heeft dit altijd met veel energie gedaan en doorgaans lagen de velden er uitstekend bij. Niet alleen bij Overasseltse Boys werd er met lof over gesproken; ook daarbuiten zei men graag op de Overasseltse velden te willen voetballen. Het bestuur dankt Noud voor zijn inzet voor het veldonderhoud!
 
Paul Kokke zal vanuit het bestuur de eindverantwoordelijkheid op zich nemen. In het volgende seizoen zal Paul ook eindverantwoordelijk blijven voor het veldonderhoud. In de uitvoering zal de maandagmorgenploeg de diverse taken op zich nemen. Cor Gerrits en Jos Poels zullen de taak van consul op zich nemen. Het bestuur is voornemens om de communicatie rondom de bespeelbaarheid van de velden anders in te richten. Daarover wordt op korte termijn met trainers, leiders en de overige leden gecommuniceerd.

Column bestuur

Beste medeleden,

Ruim een jaar leven we inmiddels met corona. Veel ligt stil, helaas ook een groot deel van het actief kunnen voetballen. Dat geeft tijd en ruimte om over andere dingen na te denken. Al voor corona is duidelijk geworden dat het besturen van een vereniging op steeds meer vlakken om specifieke vaardigheden vraagt, maar zeker leuke en uitdagende vraagstukken met zich meebrengt. Tevens is het van belang dat we er met z’n allen voor zorgen dat de vereniging gedragen wordt door diegene die hem vormen: de leden. Dat brengt de vraag met zich mee: hoe gaan we dat zo goed mogelijk organiseren?

Het bestuur heeft daar de afgelopen tijd goed over nagedacht. Al jaren hebben we een vacature in het bestuur, hetgeen aangeeft dat het lastig is om bestuursleden te vinden. Hierdoor zien we dat nog te veel zaken op het bordje van het bestuur komen te liggen. Datzelfde geldt in zekere mate ook voor een hoop andere vrijwilligersfuncties binnen de club. Daarnaast is het combineren van een commissie met een bestuursfunctie eigenlijk een ondoenlijke combinatie. We zijn daarom van plan om de organisatie van de vereniging anders in te gaan richten om zodoende al de verschillende vormen van vrijwilligerswerk aanhoudender in te kunnen vullen.

Lees verder

In memoriam Frans Hammen

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen vrijdagochtend ons lid Frans Hammen is overleden. Frans was al meer dan 30 jaar een bekend gezicht bij de Overasseltse Boys. Frans was een zeer actief en betrokken vrijwilliger: eerst als trainer van het team van zijn zoon, en daarna als trainer van diverse andere teams en uiteindelijk ook betrokken bij het team van zijn kleinzoon. Ook is Frans in het verleden commissielid geweest van de technische commissie en heeft hij in de afgelopen 4 jaar een aantal beginnend trainers bij de hand genomen en begeleid bij hun eerste stappen als trainer. Frans was tevens een trouwe supporter van ons eerste elftal. Ook maakte Frans altijd graag een praatje met zijn oude pupillen, medevrijwilligers, medesupporters en medeleden van de Boys. Frans stond midden in de club.
Helaas is Frans ons ontvallen en zullen we zijn betrokken, integere, gedreven en vooral ook vriendelijke karakter enorm gaan missen. Dat zal niet minder gelden voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe in deze hele moeilijke tijden.

Namens de familie:
De uitvaart is op donderdag 18 maart om 10.30 uur in de H. Antonius Abt kerk te Overasselt. I.v.m. Corona is deze helaas in besloten kring. Wij zouden het mooi vinden als belangstellenden samen een erehaag vormen bij de kerk voor aanvang van de dienst (rond 10.00 uur). Er is de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Frans op woensdag 17 maart tussen 18.30 – 20.00 uur. Frans is thuis. In plaats van bloemen liever een donatie aan Support Casper in de strijd tegen alvleesklierkanker, welke u woensdag thuis en donderdag vóór de uitvaart kunt deponeren bij de condoleance of via www.supportcasper.nl

Column voorzitter

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Soms wordt er gezegd dat als iets een tijdje duurt, de situatie wel gaat wennen. De huidige situatie went voor mij in elk geval niet. We zorgen er al jaren met elkaar voor dat we een vitale vereniging blijven. Uiteraard gebeurt dat vaak fysiek op ons sportpark en kletsen we daarna over het wel en wee van de vereniging in onze kantine. Het wordt allemaal node gemist. Desondanks heb ik er vertrouwen in dat dat weer gaat terugkeren en laten we met z’n allen dat vertrouwen blijven houden.

Ik kan met trots zeggen dat al het werk dat we voor corona met elkaar verricht hebben, ervoor zorgt dat we ook nu én na corona nog een vitale vereniging zijn en positief en krachtig vooruit kunnen naar een sterke toekomst voor onze mooie vereniging. Veel mensen in verschillende functies spelen daar een belangrijke rol in. Een van die belangrijke pijlers om dat voor elkaar te krijgen, is een enthousiast bestuur en daar wil ik in dit stuk even op inzoomen.

Lees verder

Normen en waarden

Beste leden en bezoekers van ons sportpark,

In ons beleidsplan van 2018-2023 hebben we opgenomen dat er een beleid rondom normen en waarden zou worden opgesteld. Dit geeft richting en duidelijkheid over het gedrag dat we van elkaar mogen verwachten. Tevens kan deze duidelijkheid ervoor zorgen dat we op sociaal gebied zorgen voor een veilig omgeving.

In principe wordt ieder lid geacht op de hoogte te zijn van dit beleid. Daarom wijzen we jullie op dit beleid dat de afgelopen maanden is ontwikkeld. Het is beleid is te vinden via de volgende link: https://www.overasseltseboys.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Beleid-normen-en-waarden.pdf

Mocht je zien dat er dingen niet gaan zoals we dat van elkaar verwachten, is het van belang om te procedure te volgen die in dit beleid omschrijven is:

Je probeert het probleem zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je twee dingen doen:

 1. a. Je neemt contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Hun gegevens vind je op www.overasseltseboys.nl. Zij geven jou dan tips en advies over hoe je met het probleem kunt omgaan.
 2. Je richt je tot iemand van de commissie waartoe jouw functie of het probleem thuis hoort. Is deze commissie niet in staat om het probleem om te lossen, dan:
 3. Richt de commissie zich tot één van de bestuursleden en vragen hen te helpen het probleem op te lossen.

Voor vragen of suggesties kunnen jullie altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur

Contributie

Beste leden,

Binnenkort wordt de tweede termijn van de contributie voor het lopende seizoen geïnd. Helaas krijgen jullie als leden minder waar voor je contributie dan normaal gesproken. Toch zijn wij blij en trots dat jullie als lid loyaal zijn naar de club. Deels doen we als club een beroep op landelijke steunpakketten, desondanks blijft de contributie – juist nu – een belangrijke inkomstenbron. Bij deze willen jullie bedanken voor jullie loyaliteit, in het bijzonder de seniorenleden. Deze groep heeft al sinds oktober niet kunnen trainen en spelen en kan binnenkort namens het bestuur een klein presentje verwachten.

Het bestuur