Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Verslag ALV 27 september 2021

Op maandagavond 27 september 2021 vond de jaarlijkse ALV van v.v. Overasseltse Boys plaats in clubhuis “de Passelêgt”. De vergadering was opgesplitst in twee delen, eerst het officiële deel nadien het informele deel waarbij het bestuur de leden uitnodigden om met elkaar in gesprek te gaan.
In het eerste formele deel werd de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over het beschikbare jaarverslag en de begroting voor 2021-2022, welke daarna zijn vastgesteld. Vervolgens sprak Joost de vertrekkende bestuursleden Luc de Wildt, Paul Kokke, Geert Gijsbers en Stefan Folmer toe en bedankte hen voor hun enorme inzet. Gelukkig blijven zij in de verschillende commissies een waardevolle bijdrage aan onze club leveren. Daarna werd een 3-tal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Gaby Kersten (penningmeester), John Nicolasen (algemeen bestuurslid) en Anne van Eldonk (algemeen bestuurslid).

De stelling die bij het informele deel werd besproken, luidde als volgt “De vereniging mag van leden en ouders verwachten dat zij minimaal 10 uur per jaar aan vrijwilligerswerk doen.” Uiteraard was dit een stelling om de groep te prikkelen, maar wel met een serieuze ondertoon. Immers, het is steeds lastiger om de bezettingspuzzel voor vrijwilligerstaken te leggen: veel van de taken rusten op steeds minder schouders. In groepjes werd uiteen gegaan en post-it blaadjes werden gevuld met suggesties. Deze zijn gecategoriseerd om nadien gezamenlijk de balans op te maken. Je kunt de uitkomsten lezen op de bijgevoegde foto’s. Inmiddels heeft de vrijwilligerscommissie een beleidsstuk geschreven gedragen door het bestuur, een deel van de input is hierin al verwerkt. In de volgende nieuwsbrief komen we terug op de verdere ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid.

Het bestuur van Overasseltse Boys bedankt haar leden voor de aanwezigheid en geleverde input en wenst iedereen een sportief seizoen toe!