Statement bestuur i.v.m. Coronacrisis – 25 maart 2020

N.a.v. de adviezen van de overheid heeft ook de KNVB adviezen opgesteld voor voetbalverenigingen. Deze adviezen roepen veel vragen op, maar het bestuur van Overasseltse Boys neemt de adviezen over. Dat betekent dat de velden en de kantine gesloten zullen zijn tot nader bericht van het bestuur, maar zeker tot 6 april 2020. Alle activiteiten gedurende die periode komen daarmee te vervallen. Overleggen en vergaderingen kunnen niet plaatsvinden op De Passelêgt.

Het is dus niet toegestaan om om welke reden dan ook het sportpark te betreden, ook niet om een balletje te trappen, hoe vervelend wij dat ook vinden. We doen een dringend beroep op ieders begrip, medewerking en verantwoordelijkheid. De maatregelen zijn niet voor niks genomen. Tevens voorkomt dit het opleggen van (hoge!) boetes. We merken dat er de afgelopen dagen toch kinderen op het sportpark zijn geweest; dit is dus absoluut niet toegestaan! De dringende verzoeken van de overheid de afgelopen dagen laten aan duidelijkheid niks te wensen over, zie daarvoor ook deze link van de gemeente.

In goed overleg zal alleen het noodzakelijke veldonderhoud blijven plaatsvinden, met inachtneming van de adviezen en richtlijnen van de overheid.

Op 3 april staat een Après-ski feest van de selectie gepland en op 17 april de vrijwilligers- en sponsoravond. Beide activiteiten worden uitgesteld. Zodra de rust in onze maatschappij is teruggekeerd, zal met de organiserende vrijwilligers naar een nieuwe datum worden gezocht. Via deze weg bedanken wij deze vrijwilligers alvast voor de energie die zij er reeds ingestoken hebben.

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven m.b.t. Overasseltse Boys en voetbal in het algemeen. Op bepaalde gebieden hebben wij dus ook vragen. Wellicht kun je antwoorden vinden op de site van de KNVB. Schroom echter niet om bij vragen contact op te nemen met één van de bestuursleden; wij proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden.

Tot slot willen wij iedereen vragen dit bericht mondeling te delen, daar mogelijk niet iedereen toegang heeft tot onze website.

Houd voor de laatste berichtgeving vanuit Overasseltse Boys deze website in de gaten.

Bestuur Overasseltse Boys