Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Update bericht bestuur i.v.m. corona – 30 mei 2020

Update bericht bestuur i.v.m. corona – 30 mei 2020

Activiteiten (jeugd & senioren)
De richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF, KNVB, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en gemeente Heumen maakt de volgende activiteiten mogelijk:
• kinderen tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. 
• de senioren mogen zonder begeleiding ook trainen mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Selectie, vrouwen 1 en zaterdag 2 zijn aan het trainen.

Overasseltse Boys traint tot en met donderdag 2 juli. 

De KNVB heeft diverse protocollen gepubliceerd op haar website. Deze zijn in lijn met het protocol van NOCNSF waar ook de gemeente naar verwijst, het KNVB protocol betreft een voetbal specifieke uitwerking hiervan. NOCNSF heeft in het protocol verantwoord sporten richtlijnen en adviezen benoemd voor gemeenten, verenigingen, vrijwilligers, sporters en ouders. Wij verzoeken jullie om de protocollen van NOC*NSF en KNVB door te nemen en deze in acht te nemen.

We willen extra benadrukken dat wedstrijden bij zowel de jeugd als de senioren niet mogelijk zijn. Wel mag er in de jeugd t/m 18 jaar in partijvorm worden gespeeld, mits dat binnen het eigen team gebeurt.

Praktische informatie

Kantine en kleedkamers blijven voorlopig dicht, dit betekent dat iedereen zich voor en na de activiteit thuis omkleedt en doucht. Neem dus geen tas of spullen mee, behalve een jas/jack en eigen bidon met water. Ook de toiletten zijn niet toegankelijk, ga dus vooraf thuis naar het toilet.
Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn, ook geen ouders. Voor parkeerbeleid en routing voor halen en brengen zie Plattegrond Sportpark de Passelegt. Het verzoek is om zoveel mogelijk zelfstandig per fiets of lopend naar de activiteiten te komen.
Om zo veel mogelijk onderling contact te vermijden, is het trainingsschema aangepast, zie Trainingschema corona OVB. Hierin houden wij ook rekening met de trainingen van ONA en Fit&Fun. 
Op momenten dat er activiteiten zijn, is er een coronaverantwoordelijke herkenbaar aanwezig op het sportpark. Deze rol wordt dagelijks ingevuld door een vrijwilliger, de trainers worden op de hoogte gebracht wie dit zijn. De coronaverantwoordelijke is aanspreekpunt voor de aanwezigen op het sportpark en houdt een oogje in het zeil. Laten we er samen voor zorgen dat de coronaverantwoordelijke geen politie hoeft te spelen.

Voor nadere informatie verwijzen we naar het afzonderlijke onderdeel ‘corona’ op deze website.

 

Sportpark buiten activiteiten om
Met uitzondering van bovenstaande activiteiten is het niet toegestaan om het sportpark te betreden. We doen een dringend beroep op ieders begrip, medewerking en verantwoordelijkheid. Tevens voorkomt dit het opleggen van (hoge!) boetes. Zie ook de website van de gemeente Heumen.

In goed overleg zal alleen het noodzakelijke veldonderhoud blijven plaatsvinden, met inachtneming van de adviezen en richtlijnen van de overheid.

 

Vrijwilligers
Om alles goed te kunnen blijven organiseren, zijn vrijwilligers nodig. Op de korte termijn betreft dat vooral coronaverantwoordelijken. Wil jij er mede voor zorgen dat iedereen in het dorp voorlopig kan blijven sporten, meld je dan aan bij Luc de Wildt, 06-10210021. Ook volgend seizoen zullen we door corona extra vrijwilligers nodig hebben in allerlei rollen. Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij onze vereniging en wil jij laten zien over welke kwaliteiten je beschikt, meld je dan via secretaris@overasseltseboys.nl en we bekijken hoe wij elkaar kunnen helpen!

Tot slot
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven m.b.t. Overasseltse Boys en voetbal in het algemeen. Wellicht kun je antwoorden vinden op de site van de KNVB. Schroom echter niet om bij vragen contact op te nemen met één van de bestuursleden; wij proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden.

Houd voor de laatste berichtgeving vanuit Overasseltse Boys deze website in de gaten. Ook willen wij iedereen vragen dit bericht mondeling te delen, daar mogelijk niet iedereen toegang heeft tot onze website.

Bestuur Overasseltse Boys