Hoofdsponsors

  • Banner Schoenmakers 520x90
  • Banner Oovb 379x90
  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • Summeren 90px Home
  • Hummel 90px Home.png

Coronaprotocollen per 1 augustus 2020

Overasseltse Boys heeft conform de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en het NOC*NSF een protocol opgesteld rondom COVID-19. Dit protocol vind je hieronder. De richtlijnen van de overheid zijn altijd leidend boven afspraken die Overasseltse Boys heeft gemaakt. Check daarnaast voordat je naar de Passelegt gaat www.overasseltseboys.nl voor de meest actuele informatie. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van actuele richtlijnen en regels.

Protocol kleedkamers

Trainingen
Basisregels
• De verantwoordelijkheid voor kleedkamergebruik ligt bij de leider(s) en/ of trainer(s).
• Alle jeugdteams mogen op trainingsdagen géén gebruik maken van de kleedkamers.
• Alle seniorenteams mogen gebruikmaken van twee kleedkamers, waarbij douchen mogelijk is. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de reiniging van de kleedkamers. Er wordt aangeraden een schoonmaakrooster te maken.
• Alle seniorenteams hebben maximaal 6 personen in de kleedkamer en onderling blijft de 1,5 meter gehandhaafd.
• Iedereen desinfecteert tijdens het betreden van de kleedkamer zijn of haar handen

Protocol kleedkamergebruik alle jeugdteams
• Jeugdteam mogen op trainingsdagen géén gebruik maken van de kleedkamers.

Protocol kleedkamergebruik alle seniorenteams
• Bij het gebruik van de kleedkamer mag er wel worden gedoucht. Na het verlaten van de kleedkamer is het verplicht om deurklinken, bankjes, toilet (bril, spoelknop en toiletrolhouder) en doucheruimte (tegels en doucheknoppen) grondig te reinigen met desinfectie. Daarnaast moet ook vloer netjes worden achtergelaten (trekken en vegen).
• De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van de kleedkamers.

Verkrijgen van desinfectie
• De desinfecterende spray en bijbehorende schoonmaakartikelen zijn verkrijgbaar aan de bar.

Wedstrijden
Basisregels:
• De verantwoordelijkheid voor kleedkamergebruik ligt bij de leider(s) en/ of trainer(s).
• Alle jeugdteams mogen gebruikmaken van één kleedkamer, mits hierna wordt gereinigd. Tussen de spelers onderling hoeft geen afstand gehouden te worden.
 De uitspelende ploeg mag (in lijn met de Nijmeegse voetbalverenigingen) géén gebruikmaken van de kleedkamers.
 De uitspelende ploeg mag gebruikmaken van de tent om hier om te kleden en te rusten. Waardevolle spullen mogen in één grote tas worden meegenomen naar het veld.
• Alle seniorenteams mogen gebruikmaken van twee kleedkamers, mits hierna wordt gereinigd.
 De uitspelende ploeg mag (in lijn met de Nijmeegse voetbalverenigingen) géén gebruikmaken van de kleedkamers. Dit geldt niet voor het 1e elftal.
 De uitspelende ploeg mag gebruikmaken van de tent om hier om te kleden en te rusten. Waardevolle spullen kunnen in één grote tas worden meegenomen naar het veld.
 In de tent zal ook 1,5 meter afstand gehouden moeten worden.
• Alle seniorenteams hebben maximaal 6 personen in de kleedkamer en onderling blijft de 1,5 meter gehandhaafd.
o Iedereen desinfecteert tijdens het betreden van de kleedkamer zijn of haar handen

Protocol met douchen (geldt voor alle teams op wedstrijddagen)
• Bij het gebruik van de kleedkamer mag er wel worden gedoucht. Na het verlaten van de kleedkamer is het verplicht om deurklinken, bankjes, toilet (bril, spoelknop en toiletrolhouder) en doucheruimte (tegels en doucheknoppen) grondig te reinigen met desinfectie. Daarnaast moet ook vloer netjes worden achtergelaten (trekken en vegen).
 Op zaterdagen wordt er gereinigd door twee ouders.
 Op zondagen wordt er gereinigd door de schoonmaakploeg op maandag.
• In de kleedkamer zijn maximaal 6 personen aanwezig en in de doucheruimte zijn maximaal 2 personen aanwezig die allen onderling 1,5 meter afstand houden (dit geldt voor alle seniorenteams).

Verkrijgen van desinfectie
• De desinfecterende spray en bijbehorende schoonmaakartikelen zijn verkrijgbaar aan de bar.

Scheidsrechters
Scheidrechters kunnen op wedstrijddagen gebruikmaken van de voor hen bestemde kleedruimte, hierbij wordt verwacht dat de scheidsrechter zelf de ruimte ontsmet.
• Desinfectie voor de scheidsrechter staat klaar achter de bar.

Aanvulling
• Mochten bovenstaande regels niet worden nageleefd, zijn wij als club genoodzaakt de kleedkamers weer te sluiten.
• Teams die geen ouders kunnen aanleveren, kunnen helaas géén gebruikmaken van de kleedkamers.
• Bij eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Bryan Gijsbers via 06-27826347.

Sportpark
• Desinfecteer je handen als je het park op komt
• Er is een duidelijke in- en uitgang gemaakt
• Op het sportpark zijn looproutes gemaakt met pijlen en borden
• Iedereen dient 1.5m afstand van elkaar te houden (jongeren onder 18 en leden uit hetzelfde gezin hoeven dit niet)
• Toeschouwers zijn welkom bij wedstrijden met in achtneming van 1.5m
• Als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark;

Kantine
• Blijf thuis als je één of meerdere symptomen van het coronavirus hebt
• Houdt 1,5m afstand (jongeren onder de 18 hoeven onderling geen afstand de houden, mensen uit hetzelfde gezin ook niet)
• Je vult je naam, telefoonnummer, datum en tijd van je bezoek aan de kantine in op een briefje en dat briefje stop je in de doos
• Je volgt de instructies die te lezen zijn in de kantine op (ook die op te tafels)
• Je volgt instructies van onze barwedewerkers op
• De opstelling van de kantine én het terras laat je intact
• Je zorgt dat je altijd een vaste zitplaats hebt, zowel binnen als buiten
• Je betaalt met pin
• Tussendeuren laat je gesloten en op slot
• Je sporttas plaats je op de aangegeven plaats buiten de kantine

Dit alles zal van ons allemaal enige creativiteit en flexibiliteit vergen. Het is echter van belang zodat we met z’n allen proberen een sportief en gezond seizoen van te maken. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen veranderen. We zullen dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.

Namens het bestuur en de corona commissie