Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Normen en waarden

Beste leden en bezoekers van ons sportpark,

In ons beleidsplan van 2018-2023 hebben we opgenomen dat er een beleid rondom normen en waarden zou worden opgesteld. Dit geeft richting en duidelijkheid over het gedrag dat we van elkaar mogen verwachten. Tevens kan deze duidelijkheid ervoor zorgen dat we op sociaal gebied zorgen voor een veilig omgeving.

In principe wordt ieder lid geacht op de hoogte te zijn van dit beleid. Daarom wijzen we jullie op dit beleid dat de afgelopen maanden is ontwikkeld. Het is beleid is te vinden via de volgende link: https://www.overasseltseboys.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Beleid-normen-en-waarden.pdf

Mocht je zien dat er dingen niet gaan zoals we dat van elkaar verwachten, is het van belang om te procedure te volgen die in dit beleid omschrijven is:

Je probeert het probleem zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je twee dingen doen:

  1. a. Je neemt contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Hun gegevens vind je op www.overasseltseboys.nl. Zij geven jou dan tips en advies over hoe je met het probleem kunt omgaan.
  2. Je richt je tot iemand van de commissie waartoe jouw functie of het probleem thuis hoort. Is deze commissie niet in staat om het probleem om te lossen, dan:
  3. Richt de commissie zich tot één van de bestuursleden en vragen hen te helpen het probleem op te lossen.

Voor vragen of suggesties kunnen jullie altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur