Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Column bestuur

Beste leden,

Door corona zien en spreken we elkaar helaas veel minder dan we gewend zijn en zouden willen. Toch is het juist nu belangrijk om in contact te blijven, bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief. Vanuit het bestuur gaan we wat vaker een stukje schrijven in deze nieuwsbrief. Zodat jullie toch nog iets van ons horen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen. 

Hoewel het wat minder zichtbaar is dan anders, zit het bestuur ook in deze periode niet stil. Gelukkig geldt dat ook voor een groot deel van onze leden en vrijwilligers! De maandagmorgenploeg zorgt bijvoorbeeld dat het sportpark er netjes bij blijft liggen en trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd gaan gewoon door. 

Als penningmeester ben ik het eerste bestuurslid dat een stukje schrijft voor de nieuwsbrief. Financiën zijn niet het meest aansprekende onderwerp, toch is het goed om jullie ook mee te nemen in de financiële impact van corona op onze vereniging. Om te beginnen: de club is financieel gezond en we kunnen best een stootje hebben! Geen reden tot zorg dus. Wel weten we dat het jaar 2020 ook financieel een heel slecht jaar is voor ons, net zoals dat voor alle andere (voetbal)verenigingen geldt. Jullie zullen begrijpen dat de kantine opbrengsten fors lager zijn dan normaal en dat is één van onze belangrijkste inkomstenbronnen. Gelukkig hebben we trouwe leden en sponsoren, waardoor we wel kunnen rekenen op contributie en sponsorgelden. Daarnaast verricht ieder team activiteiten die de nodige euro’s in het laatje brengen. Ter compensatie van gemiste (kantine)opbrengsten maken we tot op zekere hoogte aanspraak op steunmaatregelen van de overheid. Dit dekt voor een deel de financiële schade. 

Om de schade te beperken hebben we in de ALV van afgelopen september helaas moeten besluiten om de teambijdragen voor het seizoen 2020/2021 voorlopig te schrappen. Mocht de financiële schade meevallen, gaan we met jullie als leden in overleg wat we voor jullie kunnen doen. We realiseren ons dat we juist in een periode dat veel leuke dingen niet doorgaan, wel van jullie vragen om de teamactiviteiten uit te voeren en dat daar uitgerekend dit seizoen geen teambijdrage tegenover staat. We rekenen echter op jullie begrip en inzet en dit begrip was tijdens de ALV ook duidelijk aanwezig. Het is een klein offer om de financiële positie van de club gezond te houden. 

Want positief om te melden is dat we vanuit de gezonde basis die we hebben ook nu in staat zijn om (duurzaam) te blijven investeren in ons sportpark. De kantine is nu ruim een jaar in gebruik (… of ja in gebruik..) en de kleedkamers zijn aangepakt waar nodig. Voor 2021 hebben we een forse investering gepland voor LED verlichting rondom in ieder geval de trainingsvelden. Deels wordt dit gesubsidieerd en we voeren hierover momenteel goed overleg met de gemeente. Met dergelijke investeringen houden we het sportpark bij de tijd en toekomstbestendig. De verwachting is dat we door lagere stroomkosten de investering terug verdienen en we dragen hiermee ook een klein beetje bij aan duurzaamheid. En ook niet onbelangrijk: we hebben een lichtinstallatie waarmee we weer flink wat jaren vooruit kunnen! 

Tot slot nog een persoonlijke noot: de rol van penningmeester is er één op de achtergrond en zolang je er als leden weinig over hoort, is dat over het algemeen een goed teken. Ik heb die rol met veel plezier ingevuld en gezien dat je als penningmeester samen met de andere bestuursleden, maar zeker ook samen met andere vrijwilligers en leden, heel veel voor elkaar kunt krijgen. Na aankomende zomer wordt het tijd om na vier jaar het stokje door te geven. Mocht je interesse hebben om als penningmeester verder te bouwen aan onze club, meld je dan bij één van de bestuursleden of via secretaris@overasseltseboys.nl 

Hopelijk gaan we elkaar na de winterstop weer op een wat minder afstandelijke manier zien en spreken! 

Groet Geert Gijsbers