Hoofdsponsors

  • Vdg 90x Home
  • Multi Logo
  • Banner Bvd
  • TDH Montage & Lastechniek

Corona

Op deze pagina staat aanvullende informatie voor het statement dat op de hoofdpagina gepubliceerd staat, lees daar de meest actuele berichtgeving.

Testen
Jeugdtrainers kunnen bij klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Zij kunnen na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Of iemand in aanmerking komt voor een test is een beoordeling van de arts.

Materialen en veiligheid
Omdat alle gebouwen op het complex gesloten zijn, is alleen het ballenhok geopend gedurende de trainingstijden. Zoals altijd zijn sportmaterialen daar of buiten beschikbaar. Alleen met toestemming en onder begeleiding van trainer mogen materialen van en naar het ballenhok gebracht worden. Ook de EHBO-spullen zijn beschikbaar in het ballenhok. Daarnaast zijn – voor zover beschikbaar – ook beschermingsmiddelen en hygiënemiddelen beschikbaar in het ballenhok. Gezien de beperkte voorraad van beschermingsmiddelen en hygiënemiddelen de oproep om hier verstandig en zuinig mee om te gaan, zodat ze in noodgevallen (blessure bijvoorbeeld) voldoende beschikbaar zijn. Omdat de afspraak is om thuis te douchen, is het normaal gesproken niet nodig om op het sportpark gebruik te maken van hygiënemiddelen.

Niet-leden
Het kabinet, NOC*NSF en de gemeente hebben ons verzocht om ook niet-leden deel te laten nemen aan activiteiten. Graag geven wij als vereniging invulling aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Helaas kunnen wij dat niet onbeperkt doen. Dit betekent dat het meedoen voor niet-leden nog niet direct mogelijk is. Wel horen wij graag via trainers / leiders of er niet-leden zijn die mee willen trainen.

Consequenties en aansprakelijkheid
We gaan er vanuit dat iedereen in zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Het bestuur is niet aansprakelijk voor de consequenties van het niet houden aan de richtlijnen. Eventuele schade of boetes zijn voor de betreffende persoon.