Reactie bestuur Overasseltse Boys artikel De Gelderlander

Afgelopen dinsdag heeft er een stuk in De Gelderlander gestaan aangaande een mogelijke exploitatiesubsidie voor Sporthal Overasselt. Mocht dit doorgaan, vindt het bestuur van Overasseltse Boys dat een goede zaak voor de sporthal en ook het dorp. Overasseltse Boys wordt ook genoemd in dat stuk, maar helaas op een wat onzorgvuldige wijze.

Het bestuur wil benadrukken dat de samenwerking met de sporthal op een goede wijze verloopt, getuige ook de samenwerking m.b.t. het organiseren van het concert van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. In het artikel staat echter dat Overasseltse Boys deze organisatie volledig op zich zal nemen; dit gebeurt in samenwerking met de sporthal, waarbij de sporthal de organisatie op zich heeft genomen en daarbij wordt ondersteund door vrijwilligers van Overasseltse Boys.

Daarnaast staat er ook dat Overasseltse Boys van plan is om in 2020 de exploitatie van het bestuur van de sporthal over te nemen. Het bestuur van Overasseltse Boys wil benadrukken dat er sprake is van een intentieverklaring en dat de daarin gemaakte afspraken zullen worden nageleefd. Dit houdt echter niet in dat Overasseltse Boys zonder meer de exploitatie van de sporthal zal overnemen. In de betreffende intentieverklaring is ook een aantal voorwaarden opgenomen voordat Overasseltse Boys de exploitatie zal overnemen. Indien aan die voorwaarden is voldaan, kan er sprake zijn van overname van de exploitatie van de sporthal door Overasseltse Boys. Een mogelijke overname zal aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.