Nieuwjaarstoespraak 2018

Beste leden, vrijwilligers, sponsors, supporters: kortom iedereen die Overasseltse Boys een warm hart toedraagt,

Allereerst en niet onbelangrijk: fijn dat jullie er zijn en ontzettend bedankt voor jullie inzet in 2017, in welke vorm dan ook!

Voordat ik vooruit ga kijken naar 2018, wil ik graag met jullie een moment stilstaan bij mensen die Overasselts Boys een warm hart toedragen, maar die zijn overleden. Zo bereikte ons deze week ook het bericht dat Jos Cramer is overleden. Graag een moment van stilte.

2018 is begonnen. Een nieuw jaar, voor velen een manier om tot goede voornemens te komen. Voornemens die Overasseltse Boys eigenlijk in 2016 en 2017 al gemaakt heeft. Deze voornemens zorgen voor prachtige uitdagingen in het kalenderjaar 2018. Zo zien we dat de verbouw een enorme vaart heeft genomen en dat het de ambitie is om in 2018 tot een afronding te komen. Tevens bestaan we dit jaar 60 jaar en zijn John en Dick inmiddels met de voorbereidingen van ons jubileum begonnen. 60 jaar voor een vereniging is een hele prestatie en daar mogen we best even bij stilstaan. Dit zullen we doen op 27 en 28 oktober.

Tevens hebben wij in november een ander goed voornemen gepresenteerd: het beleidsplan. Ook dit levert voldoende uitdagingen op voor 2018, waarbij we eerst gaan werken aan het in orde brengen van de randvoorwaarden, zodat we daarna stappen kunnen zetten om Overasseltse Boys een nog stevigere positie te geven in de omgeving.

Er gaan dus heel veel dingen goed en dat is ontzettend fijn. Op voetbalgebied hebben we een goeddraaiende TC en JC en vonden we voor dit seizoen weer een hoop nieuwe enthousiaste leiders en trainers om onze voetballers te trainen en te begeleiden. Dat betekent dat mede alle voetballende leden voldoende plezier kunnen halen uit hun hobby en dat is zeer positief. Ik denk dat dit zich ook mooi vertaalt binnen de selectie, waar de jongere spelers hun draai hebben gevonden in de groep en eigenlijk vanaf het begin al een belangrijke bijdrage leveren aan het voetbal binnen de selectieteams. Ik heb er alle vertrouwen in dat beide teams de juiste stappen gaan zitten in de tweede seizoenshelft en mooie prestaties gaan leveren. En wat op voetbalgebied zeker niet mag ontbreken is de start van ons damesteam. Een groep dames, onder aanvoering van Monique en Ria, is zeer enthousiast aan het trainen onder leiding van Gerry en Sjaak en er blijven zich enthousiaste dames aanmelden. Keep up the good work!

Toch is er voor dit jaar wel een belangrijk voornemen en dat gaat de gehele vereniging aan. We leven in een veranderende maatschappij en daarin zijn verenigingen steeds meer op zichzelf aangewezen. Dat geldt dus ook voor Overasseltse Boys. Met alleen de randvoorwaarden op orde hebben in het voetballende gedeelte, komen we er gewoonweg niet meer. Het bestuur probeert aan de hand van subsidies en grote acties bij bijvoorbeeld de Rabobank geld en ondersteuning te generen voor extra’s om de goede basis die we hebben te versterken en daarmee soms wat extra’s te kunnen doen. Hierbij zijn we afhankelijk van derden en daarmee lukken sommige acties helaas niet. We ontkomen er dus niet om aan activiteiten deel te nemen in het dorp dan wel zelf te organiseren om deze extra’s binnen te halen. Ook daar hebben we mensen voor nodig. Overasselt is een betrokken dorp en heeft een rijk verenigingsleven dat door vrijwilligers staande wordt gehouden. Iets om bijzonder trots op te zijn! Dat zouden voldoende ingrediënten moeten zijn om bij Overasseltse Boys nog meer voor elkaar te krijgen. Bovendien; vele handen maken licht werk. Daarom is het mooi om te zien dat de reserve-elftallen zich al inzetten voor bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil en de worstenbroodactie. Daarnaast heeft De Sporthal de organisatie van het concert van de Koninklijke Luchtmacht op zich genomen en wordt daarbij ondersteund door ons 3e elftal. We hebben echter nog meer hulp nodig, laat het mij weten als je graag mee wilt doen!

Kortom: Overasseltse Boys heeft een goede basis en mooie uitdagingen om die basis te versterken. Laten we ervoor zorgen dat we over 40 jaar een wederom bijzonder jubileum kunnen vieren. Daar hebben we dan wel iedereen binnen de vereniging voor nodig. Dus: heb je ergens affiniteit mee of ken je mensen die iets voor de vereniging willen doen: laat het ons weten. Wellicht is zelfs één uur per seizoen al een flinke hulp. Indien je daarover met mij van gedachte wilt wisselen hierover of over andere zaken, spreek me gerust aan. Om daarvoor extra ruimte te bieden zal ik vanaf deze maand één keer in de twee weken op dinsdagavond op de Passelegt aanwezig zijn. De exacte data volgen via de website.

Graag wil ik afsluiten met de woorden van Herman Gerrits, die ons heeft laten weten het bestuur, leden en iedereen die Overasseltse Boys een warm hart toedraagt een gezond, gelukkig en sportief 2018 toe te wensen. Daar sluit ik mij helemaal bij aan!

Joost Rutgers
Voorzitter

 

 

Inloopuur voorzitter

Zoals aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie zal onze voorzitter tweewekelijks op de Passelegt zijn om ruimte te bieden om met leden in gesprek te gaan of vragen te beantwoorden. Om te beginnen zal dat op de volgende momenten zijn, tussen 20.00 uur en 21.00 uur:

 

Dinsdag 16 en dinsdag 30 januari

Woensdag 14 en dinsdag 27 februari