Wijziging bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november j.l. hebben we met een bloemetje afscheid genomen van een aantal zeer betrokken bestuursleden; voorzitter van de jeugdcommissie Henri Jacobs, penningmeester Désirée Verkaaik en voorzitter beheercommissie Theo Dinnissen. Het bestuur en ook de leden bedankte hen voor hun grote inzet de afgelopen jaren. Gelukkig blijven ze elk op hun eigen wijze betrokken bij de club.

Het is echter weer fijn dat de vrijgekomen functies ook weer ingevuld worden door nieuwe enthousiaste leden. Jacques van de Groes is geïnstalleerd als voorzitter jeugdcommissie, Geert Gijsbers als penningmeester en Luc de Wildt, welke  reeds de functie als voorzitter van de technische commissie een jaar heeft vervuld, is nu officieel toegetreden tot het bestuur. Wij wensen hen heel veel succes!

Het bestuur